środa, 27 kwietnia 2016

FANTOM ICS. Instytut Cybernetyki Sztuki.

FANTOM ICS. Instytut Cybernetyki Sztuki.

Gdańsk Osowa. ul. Komandorska 26.

Fundacja TNS i Marek Rogulski wraz ze studentami ASP Gdańsk z pracowni Sztuka w przestrzeni publicznej, prof. Roberta Florczaka: Kasia Cur, Alicja Piechota, Inga Cierlikowska, Marta Lipiec-Bortkiewicz, Zuzanna Śmigielska, Martyna Lorbiecka; 
Gość specjalny: Jowan Czerkas /saxofon altowy/

 Instytut Cybernetyki Sztuki. Fundacja TNS. Gdańsk Osowa. 2016. fot tns. all rights reserved

Idea Instytutu Cybernetyki Sztuki została wygenerowana w ramach projektu artystyczno-badawczego Marka Rogulskiego, pt: Engram i Potęgowanie. Projekt podejmuje zagadnienia kontroli, uwarunkowań oraz „programowania” w obszarze sztuki.

Dawny Urząd Miar i Wag zlokalizowany przy ulicy Komandorskiej stał się punktem wyjścia dla podjęcia refleksji i rozważań nad sposobami wykorzystania zdegradowanej przestrzeni miast. Przestrzeń ta jest postrzegana zmysłowo, rozpatrywana symbolicznie jak i staje się przestrzenią życia.
W okolicach węzła Wysoka /Gdańsk Osowa/ stykają się granicami trzy miasta tą aglomerację tworzące - Gdańsk, Sopot i Gdynia. Od strony zachodniej Osowa przylega do obszaru TPK.
/fundacja TNS.

Fantom ICS. Marek Rogulski. ICS.Fundacja TNS.  2016. fot tns. all rights reserved

Zakres tematyczny działań – 25 kwietnia 2016:
1. Spotkanie na miejscu / dawny Urząd Miar i Wag/
Przedstawienie różnych strategii "oswajania miejsc", budowania kapitału symbolicznego, ogólna dyskusja nad zagadnieniem i przyjętymi założeniami na przykładzie koncepcji Instytutu Cybernetyki Sztuki /prezentacja wybranych wydawnictw fundacji TNS
2. Studenci mają możliwość zapoznać się z praktycznymi aspektami działań poprzez współpracę w procesie rozpoznania i naznaczania miejsca. Mogą współuczestniczyć w akcie oznaczania wytypowanego miejsca jako przestrzeni otwartej dla refleksji artystycznej i społecznej.
3. Studenci mogą zaangażować się w proces dyskusji na temat znaczeń i kontekstu miejsca /dawny Urząd Miar i Wag/ poprzez wykonanie na miejscu prac odwołujących się do poetyki transparentu.

 Działania studentów ASP na ul. Komandorskiej 26. Gdańsk. Instytut Cybernetyki Sztuki. TNS. 2016. fot tns. all rights reserved

Zrealizowane ćwiczenia:
 1. Nić Ariadny” - wejście w nieznany teren - odwołanie do znaczenia Mitu i baśni w kontekście Urzędu Miar i Wag
 2. Dekonstrukcja ornamentu – zastosowanie filozofii i metody Jaquesa Derridy wobec znaku tekstowego i ornamentu
 3. Tagowanie” - siła hipertekstualności

  Jowan Czerkas. Studenci pracowni Sztuki w przestrzeni publicznej. ICS. 2016. fot tns. all rights reserved
Teoria kultury lat siedemdziesiątych - przyciągająca ku sobie głównie feminizm, marksizm, psychoanalizę i semiotykę wykazała niemożliwość zrealizowania modernistycznego ideału sztuki jako sfery <<wyższych>> wartości, niezależnych od historii form społecznych i podświadomości. […] Modernistyczne pretensje do artystycznej niezależności zostały dalej obalone przez wykazanie <<międzytekstowej>> natury tworzenia znaczeń”1. Wspomniana powyżej problematyka była radykalnie rozwijana poprzez różne międzynarodowe inicjatywy w rodzaju ruchu Fluxus - ruchu artystycznego, który zrównał sztukę i życie, torując drogę koncepcjom postmodernizmu w latach siedemdziesiątych. Zostały one określone głównie przez filozoficzną myśl francuską. Wymienić tu należy chociażby socjologa i filozofa Paula Michela Foucaulta, który wprowadził między innymi metodę krytycznej analizy dla badań nad związkiem pomiędzy seksualnością, wiedzą oraz instytucjami władzy2. Gilles Deleuze i Felix Guattari wprowadzili w obszar filozofii koncepcję kłącza oraz nomadyzmu, niezwykle istotne dla wielu współcześnie tworzonych modeli kultury3

 Fantom ICS. 2016. fot tns. all rights reserved

Z kolei filozof Jacques Marie Émile Lacan zwrócił uwagę na wpływ składni obecnej w mowie ludzkiej na strukturalizację procesów myślenia symbolicznego.4 Dokonania tych myślicieli do dziś mają wielki wpływ na charakter sztuki współczesnej, w tym na sposób jej uprawiania i interpretowania.”
fragment tekstu i opracowanie: Marek Rogulski. Fundacja TNS, 2016.
all rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Fundacja TNS. 2016.
 1. 1V. Burgin. Koniec teorii sztuki, w: Sztuka w obliczu przemian, red. L. Brogowski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1990, s. 293.
 1. 2P. M. Foucault, Słowa i rzeczy: Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, wydanie I, 2005.
 1. 3G. Deleuze, F. Guattari, Kapitalizm i schizofrenia II : Tysiąc plateau, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015.
 1. 4S. Żiżek, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008. 

   Famtom ICS. Marek Rogulski i studenci pracowni Sztuka w przestrzeni Publicznej z ASP Gdańsk. 2016. fot tns. all rights reserved

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza